Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

 1. järkiperästä metsästystä;
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
 3. metsästysampumaurheilua ja
 4. kenneltoimintaa.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä;
 3. valvomalla metsästys- ja riistahoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 4. seuraamalla toiminta-alueensa riistatilannetta;
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 6. kouluttamalla jäseniään;
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
 8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa.