Tietoa yhdistyksestä

Rukan Metsästäjät ry on metsästysseura, jonka tarkoituksena on harjoittaa järkiperästä metsästystä, riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa.

Tarkoitustaan seura toteuttaa hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita, suorittamalla riistanhoitotöitä, valvomalla metsästys- ja riistahoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä, seuraamalla toiminta-alueensa riistatilannetta, huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista, kouluttamalla jäseniään, järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

Puheenjohtaja: Anssi Virkkula (040 753 5042)
Sihteeri: Risto Tahkola (040 707 9268)
sähköposti: info@rukanmetsastajat.fi


Rukan Metsästäjät ry:n säännöt