Talvikokouksen yhteenveto

Rukan Metsästäjät ry:n talvikokous Rukan koululla 4.2.2024 klo 12:00.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Anssi Virkkula ja sihteerinä Risto Tahkola.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Lämsä ja Vesa Määttä.

Hyväksyttiin vuoden 2023 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Hyväksyttiin voden 2024 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Anssi Virkkula, varapuheenjohtajana Hannu Heikkala ja sihteerinä/rahastonhoitajana Risto Tahkola.

Johtokunnassa jatkavat erovuoroiset jäsenet Jouko Aikkila ja Hannu Heikkala. Aleksi Heikkalan tilalle johtokuntaan valittiin Tytti Taivalkoski.

Toiminnantarkastajiksi alkaneelle vuodelle valittiin Ilpo Koskenmäki ja Osmo Saapunki. Heidän varahenkilöikseen valittiin Vesa Määttä ja Juhani Virkkula.

Hirvenmetsästyksen jahtvoutina jatkaa Hannu Heikkala.

Seuran maksut:
– jäsenmaksu 20 €,
– kausilupa 70 €,
– liiterimaksu 400 € ja
– seuraanliittymismaksu 200€.

Pöytäkirja on luettavissa Risto Tahkolalla osoitteessa Rukaniementie 3

Kesäkokouksen yhteenveto

Rukan Metsästäjät ry:n kesäkokous pidettiin 16.8.2023 klo 18:00 Peurasuon metsästysmajalla

Kokouksen puheenjohtajana toimi Anssi Virkkula ja sihteerinä Risto Tahkola.
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Tuomo Tahkola ja Jouko Määttä

Vierasluvat: lupia myy Risto Tahkola puh. 040 7079 268

– vesilintulupa 10 €/vrk, 25 €/viikko
– jänislupa 15 €/vrk, 40 €/viikonloppu (pe-su), 60 €/viikko
– jänislupa jäsenen vieras 5 €/vrk, 10 €/viikonloppu (pe-su)
– metsäkanalintulupa 50 €/vrk, saa ampua yhden metsäkanalinnun/vrk ja jäniksiä
– metsäkanalintulupa 160 €/3vrk (metsolupa), saa ampua yhden metsäkanalinnun/vrk ja jäniksiä, yksi lintu saa olla metsolintu/3vrk
– metsäkanalintulupia myydään 50 kpl, lisäksi latvalintulupia myydään 10 kpl
– metsäkanalintulupa jäsenen vieras, 30 €/vrk, 3 vrk/jäsen
– sepelkyyhkylupa 10 €/vrk
– fasaanilupa 15 €/vrk
– majavalupa 30 €/vrk
– karhulupa, lohkon yhteinen lupa, 15 €/vrk, 40 €/viikko, 100 €/kausi
Saaliskiintiö 6 metsäkanalintua, joista yksi saa olla metsolintu.

Rauhoitukset valtakunnallisten rauhoitusten mukaan.
Rauhoitusalueet: Tahkolanrannan ja Virkkulan kylien alueet sekä Rukajärventien, Tahkolanrannantien ja Peräkorventien rajoittama alue rauhoitettu metsäkanalinnuilta.

Kausilupia myönnettiin 11 kpl. Kausiluvan hinta 70 €.

Kuusamon Metsästys- ja Kalastusseuralle hyväksyttiin lupa koetoimintaa  ajankohta-, alue- ja yhteyshenkilömäärityksineen.

Seuraan hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

Hirviporukan kokoontuminen ja talkoot 30.9.2023 klo 9:00 Peurasuon metsästysmajalla.

Hirvenmetsästys alkaa 7.10.2023 klo 8:00. 

Muut asiat:

1. Uusi lahtivajahanke: Lauri Virkkula kertoi hankkeen sisällöstä ja etenemisestä. Lahtivajan paikka on osoitteessa Virkkulantie 89 vuokrattu tontti Virkkulan jakokunnalta 100€/vuosi. Jukka Törmänen on tehnyt rakennuspiirustukset ja kustannusarvion. Hanke toteutetaan Leader-hankkeena. Hanketta päätettiin viedä eteenpäin. Anssi Virkkulalta voi tiedustella hankkeesta.

2. Minkinloukkuja hankitaan seuran kustannuksella. Pienpetopyynnistä kiinnostuneen voivat kysyä loukkuja käyttöönsä Risto Tahkolalta.

(julkaistu 21.08.2023 klo 10:35)

.

 

Pienriistakartta päivitetty (21/09/2020)

Rukan metsästäjät ry:n hallinnoiman metsästysalueen pienriistakartta on päivitetty. Linkki löytyy myös Kartat-osiosta.
 
 

img_20160707_180655
img_20160819_101357
img_20160714_111051
img_20160714_141534
Ensimmainen kaato kaudella 2015
Jahdin ensimmäinen kaato

 

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Anssi Virkkula (040 753 5042 )
Sihteeri: Risto Tahkola (040 707 9268)
sähköposti: info@rukanmetsastajat.fi