Rukan metsästäjät ry:n talvikokous 29.1.2023 klo 17:00

Puheenjohtaja Anssi Virkkula avasi kokouksen klo 17:00.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Virkkula, sihteeriksi Tytti Taivalkoski ja pöytäkirjantarkastajiksi Oskari Virkkula ja Vesa Vuori.

Kokous todettiin lailliseksi.

Hyväksyttiin asialista.

Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022. tilinpäätös vahvistettiin.

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Anssi Virkkula ja varanpuheenjohtajana Hannu Heikkala. Sihteerinä jatkaa Risto Tahkola.

Johtokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille myönnettiin laajat tilinkäyttöoikeudet.

Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä jatkavat Panu Bruun ja Lauri Virkkula. Tuomo Tahkolan tilalle valittiin Vesa Vuori.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Osmo Saapunki ja Tytti Taivalkoski. Varalle Juhani Virkkula ja Vesa Vuori.

Vahvistettiin vuoden 2023 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.

Vahvistettiin vuoden 2023 tulo- ja menoarvio.

Päätettiin maksuista ja korvauksista:

  • jäsenmaksu 20 €
  • kausilupa 70 €
  • liiterimaksu 400 € (liittyminen hirviporukkaan)
  • puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 200 €
  • jahtivouti on vapaa kausimaksuista

Riistahoitojaosto jatkaa aiemmassa kokoonpanossa.

Riistanhoitoyhdistykselle tehtävät esitykset tehdään yhdessä Koillislohkon kanssa.

Hirviluvat haetaan suositusten mukaisesti. Jahtivoutina jatkaa Hannu Heikkala.

Muut asiat:

Tehtiin hirviporukan sääntöihin muutos: Hirvenmetsästyksen jatkuessa viidennelle viikolle ja siitä eteenpäin, saalis jaetaan osallistujien kesken.

Hirviporukan talkoovelvoite: Järjestetään kahdet talkoot. Minimivelvoite on osallistua yksiin talkoisiin. Maksu talkoista poissaolosta on 50 €.

Nylkyvajaprojektin vetäjiksi valittiin Panu Bruun ja Lauri Virkkula. Lisäksi hirviporukasta valitaan kaksi jäsentä.

Ketun metsästys sallitaan vieraille, kun seuran jäsen on mukana.

Päätettiin jatkaa neuvotteluja Ruka Safariksen kanssa yrityksen asiakkaiden hirvikatselusta.

Kokous päätettiin klo 18:02.

 

Pienriistakartta päivitetty (21/09/2020)

Rukan metsästäjät ry:n hallinnoiman metsästysalueen pienriistakartta on päivitetty. Linkki löytyy myös Kartat-osiosta.
 
 

img_20160707_180655
img_20160819_101357
img_20160714_111051
img_20160714_141534
Ensimmainen kaato kaudella 2015
Jahdin ensimmäinen kaato

 

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Anssi Virkkula (040 753 5042 )
Sihteeri: Risto Tahkola (040 707 9268)
sähköposti: info@rukanmetsastajat.fi