Rukan Metsästäjät – perustamiskokous

Pöytäkirja, joka on tehty Kuusamon kunnan Rukajärven kylässä, maanviljelijä Jaakko Uolevi Lämsän talossa, huhtikuun 15. päivänä 1971 Rukan Metsästäjät -nimisen metsästysyhdistyksen perustavassa kokouksessa. Saapuvilla oli Kuusamon kunnan Rukajärven kylässä 20 asuvaa maanomistajaa, joille tieto kokouksesta oli annettu suullisesti.

Kokouksen avasi Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Väinö Torvinen, joka selosti metsästysseuran tarkoitusta ja metsästäjäin järjestäytymisen merkitystä. Puh.joht. valittiin Väinö Torvinen ja sihteeriksi Niilo M. Polojärvi.

Useiden vilkkaitten puheenvuorojen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa metsästysseura.

Metsästysseuran nimeksi päätettiin Rukan Metsästäjät

Johtokuntaan valittiin kuusi (6) joista vähintään viisi (5) on oltava maanomistajajäsentä. Johtokunnan jäseniksi valittiin: maanviljelijät Uuno Laine, Eino Tahkola, Uolevi Lämsä, Erkki Lohilahti, Kalle Lämsä ja kartoittaja Pauli Hietanen. Johtokunnan ja seuran puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Erkki Lohilahti. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Pauli Hietanen.

Tilintarkastajaksi valittiin Erkki Tahkola ja Arvo Rukajärvi.

Päätettiin, että jäseneksi hyväksytään myös seuran alueella vakinaisesti asuvat, jotka ovat ns. ei-maanomistajajäseniä ja liittymismaksuna peritään 20 markkaa ja vuotuisena jäsenmaksuna 5 markkaa.

Tulevan metsästyskauden toimintasuunnitelman laatiminen jätettin valitun johtokunnan tehtäväksi.

Monien pöytäkirjaan merkitsemättömien puheenvuorojen jälkeen kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.