Kesäkokous 14.8.2016

Rukan Metsästäjät ry:n kesäkokous Peurasuon kotalaavulla sunnuntaina 14.8.2016 klo 18. Käsitelviä asioita: sääntömääräiset asiat ja vanhan nylkymajan myynti.


Rukan Metsästäjät ry:n talvikokous Rukan Koululla 29.01.2016

 • Kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Virkkula, sihteerinä Risto Tahkola, pöytäkirjantarkastajina Veikko Kela ja Kari Saapunki.
 • Esiteltiin vuoden 2015 seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös hyväksyttiin.
 • Myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.
 • Risto Tahkola valittiin seuran ja johtokunnan puheenjohtajaksi.
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroiset Jouko Aikkila, Hannu Heikkala ja Anssi Virkkula.
 • Tilintarkastajiksi valittiin Veikko Kela ja Kari Saapunki, varamiehiksi Alpo Heikkinen ja Pauli Virkkula.
 • Vahvistettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 • Vahvistettiin seuran jäsenmaksuksi 20€ ja kausiluvaksi 50€.
 • Riistajaoston vetäjät: Erkki Kämäräinen, Jorma Aittakumpu, Tuomo Tahkola, Anssi Virkkula, Jouko Aikkila ja Veikko Karjalainen.
 • Päätettiin hakea hirvenkatoluvat vuodelle 2016: 12 aikuista ja 8 vasaa.
 • Hirvenpyynnin jahtivoudiksi valittiin Hannu Heikkala.
 • Päätettiin hankkia Ultrapoint-metsästyseurapaketti; kyseessä on internetissä toimiva työkalu metsästysseuran alueiden hallintaan.